சாணக்கியன் நாவல் இரு பாகங்களாக வெளியாகியுள்ளது! ....

Wednesday, November 24, 2021

முந்தைய சிந்தனைகள் 73

 சிறிது சிந்தித்துப் பார்ப்போமே!


என் நூல்களில் இருந்து சில சிந்தனைகள்...என்.கணேசன்


1 comment: