என் நூல்களை வாங்க பதிப்பாளரை 9600123146 எண்ணிலோ blackholemedia@gmail.com மின்னஞ்சலிலோ தொடர்பு கொள்ளுங்கள் ....

Monday, July 31, 2017

முந்தைய சிந்தனைகள் - 18

என் எழுத்துக்களில் இருந்து சில துளிகள்!


என்.கணேசன்

No comments:

Post a Comment