என் நூல்களை வாங்க பதிப்பாளரை 9600123146 எண்ணிலோ blackholemedia@gmail.com மின்னஞ்சலிலோ தொடர்பு கொள்ளுங்கள் ....

Saturday, November 11, 2017

முந்தைய சிந்தனைகள் - 24

என் நூல்களில் இருந்து சில சிந்தனை  வரிகள்....

என்.கணேசன்


1 comment: