என் நூல்களை வாங்க பதிப்பாளரை 9600123146 எண்ணிலோ blackholemedia@gmail.com மின்னஞ்சலிலோ தொடர்பு கொள்ளுங்கள் ....

Wednesday, January 3, 2018

உங்களிடம் இருப்பது தன்னம்பிக்கையா? தலைக்கனமா?

தன்னம்பிக்கைக்கும் கர்வத்திற்கும் இடையே உள்ள வித்தியாசம் நிறைய பேருக்குத் தெரிவதில்லை. இரண்டுக்கும் இடையே நூலிழை வித்தியாசம் தான் இருப்பது போலத் தோன்றினாலும் அவை தரும் விளைவுகளில் மலைக்கும் மடுவுக்கும் இடையே உள்ள வித்தியாசம் இருக்கிறது. உங்களிடம் இருப்பது தன்னம்பிக்கையா? தலைக்கனமா? காணுங்கள் இந்தக் காணொளியில்....

என்.கணேசன்

1 comment: