என் நூல்களை வாங்க பதிப்பாளரை 9600123146 எண்ணிலோ blackholemedia@gmail.com மின்னஞ்சலிலோ தொடர்பு கொள்ளுங்கள் ....

Wednesday, August 23, 2017

முந்தைய சிந்தனைகள் - 20

என் நூல்களில் இருந்து சில சிந்தனை வரிகள் - 


என்.கணேசன்

2 comments: