என் நூல்களை வாங்க பதிப்பாளரை 9600123146 எண்ணிலோ blackholemedia@gmail.com மின்னஞ்சலிலோ தொடர்பு கொள்ளுங்கள் ....

Monday, February 25, 2008

படித்ததில் பிடித்தது-Little Eyes Upon You


நாம் ஒவ்வொருவரும் ஏதாவது ஒரு விதத்தில் சிலருக்கு சில சந்தர்ப்பங்களில் முன் மாதிரியாகி விடுகிறோம். நமது செயல்களைப் பார்த்து நாமும் இப்படிச் செய்தால் என்ன என்று சிலரை நினைக்க வைத்து அப்படி நடக்க நம்மை அறியாமலேயே தூண்டியும் விடுகிறோம். பொதுவாகவே இப்படியென்றால் நாம் பெற்றோராகவோ, ஆசிரியராகவோ, மூத்த சகோதர சகோதரிகளாகவோ இருந்து விட்டால் பின் கேட்கவே வேண்டாம். பிஞ்சு உள்ளங்கள் நம்மை எல்லாவற்றிலும் முன்மாதிரியாக வைத்து நம்மைப் போலவே மாறக்கூடும். எனவே நாம் மிக ஜாக்கிரதையாக பொறுப்பு உணர்வுடன் நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்கிற வகையில் அமைந்த இந்த ஆங்கிலக் கவிதை என்னை மிகவும் கவர்ந்தது. நீங்களும் படியுங்களேன்.

-என்.கணேசன்


Little Eyes Upon You


There are little eyes upon you
and they're watching night and day.
There are little ears that quickly
take in every word you say.

There are little hands all eager
to do anything you do;
And a little boy who's dreaming
of the day he'll be like you.

You're the little fellow's idol,
you're the wisest of the wise.
In his little mind about you
no suspicions ever rise.

He believes in you devoutly,
holds all you say and do;
He will say and do, in your way
when he's grown up just like you.

There's a wide-eyed little fellow
who believes you're always right;
and his eyes are always opened,
and he watches day and night.

You are setting an example
every day in all you do;
For the little boy who's waiting
to grow up to be like you.

~~ Author Unknown

No comments:

Post a Comment