என் நூல்களை வாங்க பதிப்பாளரை 9600123146 எண்ணிலோ blackholemedia@gmail.com மின்னஞ்சலிலோ தொடர்பு கொள்ளுங்கள் ....

Tuesday, February 18, 2014

தினமணிக்கதிரில் ’சங்கீத மும்மூர்த்திகள்’


16.02.2014 தேதிய தினமணிக்கதிரில் என் சங்கீத மும்மூர்த்திகள் நூலில் இருந்து ‘ஒன்ஸ் மோர்’ பகுதியில் மேற்கோள் காட்டப்பட்டுள்ளது.

-என்.கணேசன்

3 comments: