என் நூல்களை வாங்க பதிப்பாளரை 9600123146 எண்ணிலோ blackholemedia@gmail.com மின்னஞ்சலிலோ தொடர்பு கொள்ளுங்கள் ....

Friday, April 18, 2008

படித்ததில் பிடித்தது- Lessons of Lifeநம் வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் பல விதமான பயங்களால் அலைக்கழிக்கப்படுகிறோம். வாழ்க்கையில் இருந்து பாடங்கள் கற்றுக் கொள்கின்ற போதே அந்தப் பயங்கள் தெளிவடைகின்றன. அப்படி தன் பயங்களையும், பின் அடைந்த தெளிவையும் மிக அழகாக ஒரு ஆங்கிலக் கவிஞர் அறிவார்ந்த விதத்தில் சொல்கிறார். நீங்களும் படித்து ரசியுங்களேன்.

என்.கணேசன்


Lessons of Life

I feared being alone
Until I learned to like
Myself.

I feared failure
Until I realized that I only
Fail when I don't try.

I feared success
Until I realized
That I had to try
In order to be happy
With myself.

I feared people's opinions
Until I learned that
People would have opinions
About me anyway.

I feared rejection
Until I learned to
Have faith in myself.

I feared pain
Until I learned that
it's necessary
For growth.

I feared the truth
Until I saw the
Ugliness in lies.


I feared life
Until I experienced
Its beauty.

I feared death
Until I realized that it's
Not an end, but a beginning.

I feared hate
Until I saw that it
Was nothing more thanIgnorance.

I feared love
Until it touched my heart,
Making the darkness fade
Into endless sunny days.

I feared ridicule
Until I learned how
To laugh at myself.

I feared growing old
Until I realized that
I gained wisdom every day.

I fear growing old
Until I realized that
I gained wisdom every day.

I feared the future
Until I realized that
Life just kept getting
Better.

I fear the past
Until I realized that
It could no longer hurt me.

I feared the dark
Until I saw the beauty
Of the starlight.

I fear the light
Until I learned that the
Truth would give me
Strength.

I feared change,
Until I saw that
Even the most beautiful butterfly
Had to undergo a metamorphosis
Before it could fly.

-Unknown

1 comment: