என் நூல்களை வாங்க பதிப்பாளரை 9600123146 எண்ணிலோ blackholemedia@gmail.com மின்னஞ்சலிலோ தொடர்பு கொள்ளுங்கள் ....

Friday, June 3, 2011

படித்ததில் பிடித்தது –அழகான வாழ்க்கைக்கான வழிகள்பெரும்பாலான மனிதர்களின் வாழ்க்கை ஏராளமான கனவுகளுடன் ஆரம்பித்து புலம்பல்களுடன் முடிவடைகிறது. வாழ்க்கை என்ன என்பது தெரிவதற்குள்ளேயே வாழ்க்கை முடிந்தும் விடுகிறது. அதுவே யதார்த்தம் என்று கூட நாம் நம்ப ஆரம்பித்து விடுகிறோம். ஆனால் கனவுகள் கானலாகப் போக வேண்டியதில்லை, வாழ்க்கை புலம்பலாக முடிவடைய வேண்டியதில்லை, வாழ்க்கை கனவிற்கும் எட்டாத அளவு அழகானதாகலாம் – கனவுகள் ஆத்மார்த்தமானதாகவும் இறைவனின் துணையுண்டு என்ற நம்பிக்கையும் இருந்தால் என்று விளக்குகிறார் கிறிஸ்டியன் டி.லார்சன் தன் ”ரோஜாக்களின் பாதை” என்ற நூலில். தெளிவையும் நம்பிக்கையையும் ஏற்படுத்தும் இந்த விளக்கத்தை நீங்களும் படித்து மகிழுங்களேன்!

- என்.கணேசன்

PATHS TO A BEAUTIFUL LIFE


We have believed for a long time, and with good reason, that life could be everything that we have hoped for; even as fair and wonderful as what we have seen when thinking was deep and clear; and we now feel that such a life is a definite possibility.

We are learning to expand our concepts of truth and of life as a whole; and so we are able to discern the way. Then, as we proceed, we discover, to our amazement, that life in the real is so large and so immensely rich that we will need eternity to live it all. This discovery is inspiring to a high degree. But what are the methods and the principles that we should apply so that we may continue to go forward upon this remarkable road? That is what we all are eager to know.

First, recognize the great truth that you have the ability to live your own life exactly as you may desire to live. You are the real master of your own existence and you, yourself, may determine how beautiful that existence is to be.

Your life is in your own hands. You may live as you wish. You may secure from life whatever you desire, because there is no limit to life, and no limit to your capacity to live. The elements of life can be modified, changed, developed and perfected to comply with your own supreme demand; the increase of life can be realized in the exact measure of your largest need; you are in living touch with Infinite life, and there is neither limit nor end to the source of your supply.

To live in the constant recognition of this great truth, is to rise continually into higher and higher degrees of that mastery of life that gives you the power to live your life according to your most perfect ideals. To reach the goal that every ascending mind has in view, this truth, therefore, must ever be recognized and applied. It is one of those principles that you shall always require, no matter how high you may rise in the scale of divine being.

You invariably receive what you desire, no more, no less. You get what you wish for if the power within that wish is as strong as you can make it.

The fact that you can have an ideal, proves that you have the power to secure it. The fact that you can formulate and appreciate a desire for something larger and better, proves that you can fulfill that desire. The great essential is to desire with the whole heart; that is, to give your desires all the life and power that you can possibly arouse from the depths of invincible being.

The true desire and the true prayer are synonymous. The true prayer is invariably some immensely strong desire expressed when your human mind feels the sublime touch of the Infinite mind; and the true desire must be in perfect touch with Infinite life in order to be filled with the invincible power of that life.

To cause every wish to come true, you must express all the power of mind and soul through every wish; but you cannot give expression to all the power within you until you awaken your spiritual nature, and you cannot awaken your spiritual nature until you begin to live with the Infinite. The largeness and immensity of the supreme spiritual life within you comes forth only as consciousness is spiritualized, and you gain spiritual consciousness by living and thinking constantly in the lofty state where you actually feel that God is closer than breathing, nearer than hands and feet.

We cannot desire too much, and when we desire with all the life and power that is within us, our desires shall positively be fulfilled. The wish must be whole-hearted, not half-hearted; it must contain all the power we have, not simply the limited actions - shallow thinking; and it must contain soul, not simply emotion, but that deep, spiritual feeling that touches the very spirit of limitless life and power.

Have faith in God, have faith in humanity, have faith in yourself, have faith in everything; and have faith in faith. When you have confidence in yourself you arouse everything that is stronger, greater and superior in yourself. In consequence, the more confidence you have in yourself, the more you will attain and accomplish. But the power of self-confidence is but an atom in comparison with the marvelous power of faith.

Faith takes mind and soul into the greater realms of life. It goes out upon the boundless, and awakens those interior spiritual forces that have the power to do anything. This is why all things become possible when you have faith.

It is the nature of faith to break bounds; to transcend limitations, and take life, thought and action into the universal. It is the nature of faith to unite the lesser with the greater, to unite your individual mind with the mind of God. Therefore, you shall always require faith; however far you may go into the greater, the superior and the boundless today, faith will take you farther still to-morrow. And that is your purpose; to realize your largest and dearest desires in the present, and then press on to the realization of other and far greater desires in the future.

Depend upon the superior spiritual self within for results, and give this greater Essence the credit for everything you accomplish. When you depend upon the personal self, you place yourself in touch only with the lesser forces on the surface; you therefore will accomplish but little; but when you depend upon the supreme spiritual self, you place yourself in touch with the greater powers within, and results will be greater in proportion.

When you give credit to the personal self, you ignore the interior spiritual self; you thereby fail to secure that greater wisdom and power that the spiritual self alone can supply. Instead of being led by that inner light that knows, you are led by the confusion of outer thought; you are turned away from the path that leads to truth, freedom and the perfect life, and your mistakes are many. Instead of being taken into the current of that invincible life that can carry you through to your very highest goal, you remain in the hands of mere physical energy, that energy that can do nothing more than simply keep your body alive.

Whenever you accomplish something worth while, and give the praise to your own outer personal self, you immediately lose your hold on those powers through which those results were gained; in consequence, failure will begin, and you will have to retrace all your former steps to again gain possession of that power that can do whatever you may wish to have done.

To constantly depend upon the greater self, to constantly expect the desired results from the greater self, and to always give credit to the greater self, is to constantly draw upon the limitless wisdom and power of the greater self – the supreme spiritual self within you. You thereby become larger and stronger in all the elements of your being, rising ever in the scale, gaining ground perpetually, and passing from victory to victory. What you desire you will receive because higher power is working through you, and as you ascend in the scale, there is nothing that you will not attain and accomplish.

The principal cause of failure among those who are trying to live in harmony with real truth, may be found in the general tendency to think of the outer person as the power that does things on the visible plane. But it is the interior spiritual person that gives the power, though the outer person is required to apply it. And the more thought we give to the interior person, the more life and power we bring forth from within.

The interior person is the true self, created in the image and likeness of God; it is therefore evident that when you begin to live with the life and the power of the interior person, the expression of real greatness and real spirituality will begin. And from that moment you will not be limited to the power of the personal self; instead you will fill the personal self with that divine power from on high that is limitless, inexhaustible and invincible.

Live for a great purpose, and hold the central idea of that purpose constantly before mind. Do not live for the mere sake of prolonging existence; live for something that magnifies, on the largest possible scale, all the elements of existence. To live for a great purpose is to live a great life, and the greater your life, the greater the good that you will receive from life. The ruling desire of every living soul is to have life, and have it more abundantly; therefore, to fulfill that desire we must continue perpetually to live for that which produces more life. No matter how rich we may become in the real, spiritual life, here is a principle that we must ever remember and apply.

Do not work for yourself; work for the great idea that stands at the apex of your greatest purpose. The greater the idea for which you work, the greater will be your work; and it is he who does the greatest work that does the most for everybody, himself included. When your work is great you become a great power for good among thousands, and at the same time you do more for yourself than you could possibly do in any other manner.

When you begin to live and work for a great purpose, you get into the current of great forces, great minds and great souls. You gain from every source; -all the powerful lives in the world will work with you; you become a living part of that movement in the world that determines the greater destiny of humanity; you become one of the chief elements upon which will depend the future of countless generations yet to be; you become one of the chosen of the Most High.

To live for a great purpose is to live in the world of great ideas, and great ideas awaken great thoughts. You are as you think. Great thoughts produce great minds; from great minds proceed great works, and great works constitute the building material with which the kingdom upon earth is to be constructed.

When you begin to live for a great and good purpose, you place in action that law that causes all things to work together for good. Henceforth, nothing is in vain; every person, thing or event that comes into your world will add to the welfare, the richness and the beauty of that world. All things become ministers of the life that is real life, you have been giving your best everywhere, and you are receiving the best from every source in return.

To live for that which is high, lofty and sublime, is to walk with God; the love, the life, the power and the wisdom of the Infinite will ever be with you, and to have such companions is to be blessed indeed. Every moment will give you the peace that passes understanding, every hour will be filled with the joy everlasting, and every day will be as a thousand years in celestial kingdoms on high.

-From "Pathway of Roses"by Christian D. Larson

2 comments:

  1. ning itha tamil ah translate panni post pannunga pls dude, am expecting

    ReplyDelete
  2. Awesome. You do a very good job by putting together excerpts from good books.

    ReplyDelete